Corbyns plan

  • Labours leder Jeremy Corbyn holdt mandag en lenge bebudet tale i Coventry om partiets syn på den videre brexit-prosessen. Her gjorde han det klart at partiet respekterer folkeavstemningen og ikke går inn for å avholde en ny avstemning. Han ville heller ikke at Storbritannia skulle være med i EUs indre marked, som betyr å akseptere de fire frihetene og underlegge seg EUs jurisdiksjon. Flere av de ivrigste EU-tilhengerne i Labour mente derfor Corbyn ikke gikk langt nok. Det nye grepet han tok, var å støtte at Storbritannia forblir i EUs tollunion etter brexit.
  • Det løser formelt noen av de største problemene ved britisk EU-utmelding. Corbyn brukte selv eksempelet med bilproduksjon, der biler og deler flyttes over grensene flere ganger før den endelige sammenstillingen. Det krever tollfrihet. Det andre problemet en tollunion kan løse, er fri ferdsel over grensa mellom Irland og Nord-Irland. Nye grensekontroller vil oppleves som et stort tilbakeskritt for den nordirske fredsprosessen som ble avsluttet med Good Friday-avtalen i 1998. Corbyn forsøkte også å tilgodese de EU-positive skottene ved å gå inn for at makt som i dag blir utøvd av EU, kunne overføres direkte til det skotske parlamentet etter brexit.
  • Corbyn anklaget Theresa May og regjeringen for rådvillhet og uklarhet om brexit, men selv var han ikke noe mindre ambisiøs da han sa at Labour ville «forhandle fram et nytt og sterkt forhold med det indre markedet som inkluderer tollfri adgang», men uten å måtte ta inn EUs lover og regler. Det minner ikke så lite om Mays forslag om et «special relationship» med EU. Det store spørsmålet er om EU vil gi tollfrihet uten at London aksepterer EU-domstolens overhøyhet. Corbyn mente britene kunne forplikte seg på EUs regler på avgrensete områder, men han sa også at det var uaktuelt med en avtale som gjør Storbritannia til passiv mottaker av lover vedtatt av andre. Corbyns mål var å balansere hensynet til de ulike delene av Labour, samtidig som han framsto mer handlekraftig enn May. Det gjenstår å se om han lykkes med det, men talen i Coventry viste først og fremst at brexit skaper hodebry også for Labour.

Hatefull sjikane rammer ikke alle som mener noe offentlig.

Hudfargen teller

Mange kvinner som deltar i offentlige debatter, hetses og trakasseres.

Veiskille på Gullkysten

Veteranene fra andre verdenskrig fikk støtte fra United Gold Coast Convention (UGCC), da de samlet seg bak kravet om sluttvederlag for aktiv tjeneste i den britiske hæren i Accra, hovedstaden i det avhengige Ghana.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene