Bare den ene siden av Syria?

Klassekampen refererer i en artikkel tirsdag til en person som «jobber med bistandsorganisasjoner» i østre Ghouta.

... og for øvrig bør EMD nedlegges?

Professor Mads Bryde Andersen forsvarer utkastet til København-erklæring om den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i sin kronikk 5.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene