Bare den ene siden av Syria?

Klassekampen refererer i en artikkel tirsdag til en person som «jobber med bistandsorganisasjoner» i østre Ghouta. Vedkommende hevder at grunnen til at det er få som benytter seg av muligheten å flykte fra området, er at de frykter regjeringshæren.

... og for øvrig bør EMD nedlegges?

Professor Mads Bryde Andersen forsvarer utkastet til København-erklæring om den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i sin kronikk 5. mars. Vi er enige med Bryde Andersen i at EMD og andre domstoler må tåle kritikk. Men han ser ut til å mene at EMD bør nedlegges: Den pirker unødig på ‘snille’ land som Danmark som ikke trenger den, og den har ingen virkning i ‘slemme’ land uansett.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene