Digital vekst

  • En samlet norsk mediebransje gratulerte seg selv denne uka med gode opplagstall. 105 norske mediehus hadde framgang i 2017. Opplaget har vært fallende siden 1997, men i fjor økte totalopplaget med 0,7 prosent. Det er ikke mye, men vekst er vekst, og den nedadgående trenden kan være snudd. Noen aviser kan også vise til en svært positiv utvikling, som for eksempel Bergensavisen (16,9 prosent vekst), Fredriksstad Blad (7,2 prosent), Klassekampen (6,9 prosent) og Aftenposten (6,5 prosent). Med unntak av Klassekampen skyldes den positive utviklingen først og fremst at økningen i digitalt opplag er større enn nedgangen i opplag på papirutgavene. Det er første gang at det reine digitalopplaget er større enn andelen papirabonnement.
  • Opplagsveksten skyldes først og fremst at de fleste aviser nå satser på å ta betalt for digital lesning gjennom abonnement. De avisene som ikke har gjort det, men likevel satset mye på digital publisering, som for eksempel Dagsavisen, har tapt stort på det. Etter hvert som stadig flere norske aviser har innført betalingsordninger, har også betalingsviljen økt. Samtidig er denne veksten også et resultat av lav prising av de digitale produktene. Aftenposten på papir koster nesten 500 kroner i måneden, mens digitalt abonnement selges for 199 kroner. Dagsavisen, som nå satser tungt på digitalt abonnement, velger en enda tydeligere lavprispolitikk. Mens papirutgaven koster 350 kroner i måneden, går det digitale abonnementet for 79 kroner. Problemet med lavprispolitikken er at inntektene reduseres sammenliknet med papir. Samtidig er de redaksjonelle utgiftene like store, og så lenge papiravisa fortsatt kommer ut, vil de samlede inntektene til redaksjonell satsing være betydelig mindre enn tidligere.
  • Det er svært gledelig at norsk mediebransje nå har funnet fram til en bærekraftig forretningsmodell basert på abonnement. Samtidig er denne modellen avhengig av at avisene tar seg betalt for produktet slik at ikke resultatet blir svekket journalistikk. Når et medlemskap i trimkjeden Satselexia koster 349 kroner måneden, bør gode kvalitetsaviser kunne ta minst det samme.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene