Nei til salg av Ullevål!

Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har vært utredet i lang tid.

Ukritisk Syria-dekning

SLIPPER BILLIG UNNA: Mediene har i altfor liten grad dekket hva norske tropper gjør i Syria, og hva slags press regjeringen har vært utsatt for, skriver Rune Ottosen. FOTO: MARIT HOMMEDAL, NTB SCANPIX

Blir norske mediebrukere gjennom et fragmentert daglig mediebilde informert av hva det innebærer å ha tropper på bakken i Syria?

Luftige klimapåstander fra skogeierne

Skogeierforbundet fortsetter sitt korstog for økt hogst som et klimatiltak og gjentar på nytt sine påstander i Klassekampen 23.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene