Gott mit uns, I have a dream – alle religioner har et janusansikt.

Troens ansikt

TVILLINGFJES: Religion har blitt brukt til å begrunne både de beste og verste handlinger, skriver Inge Eidsvåg. Her en fransk terrakottabyste av Janus fra sent 1600/tidlig 1700-tall. FOTO: SOTHEBY’S

Den romerske guden Janus hadde to ansikter, ett vendt framover og ett bakover, ett mot fortida og ett mot framtida.

Samiske kulturminner fått eget fredningsvern, mens kvenene må se på at viktige minner går tapt.

Utvisket kulturhistorie

BORTE VEKK: Tjæremiler – en innretning til fremstilling av tretjære – er en viktig del av kvensk kulturhistorie, men selv ikke Norges eldste tjæremile oppfylte kravet til å bli vernet som kulturminne, og gikk dermed tapt. Bildet viser arbeidsfolk ved ei tjæremile i Alta. FOTO: ALTA MUSEUM, FALT I DET FRI

Norske Kveners Forbund har de siste ukene gjennomført åpne møter for å få innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingspolitikk og urett begått mot kvener og samer.

To sider

Jeg er arbeidstaker, jeg er nesten blind og jeg har førerhund.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene