Skogeieren og vår felles arv

I Klassekampen 20. april redegjør representanter for grunneierne for sitt syn på ulv i norsk natur. Ikke uventet brukes sterke ord om vern av truede dyr – dette er skogeierne tydeligvis ikke særlig begeistret for. Det er et paradoks at noen av dem som er eier mest natur i Norge også er blant dem som fronter det mest naturfiendtlige synet. Heldigvis er det ikke slik at grunneierne eier de ville dyrene, selv om de eier skogen de lever i. De ville dyrene hører til i skogene, og grunnloven slår fast at det skal de også gjøre i fremtidige generasjoner.

Omskjæringsdebatten, et prinsipielt forsøk

Kjersti Marie Grinde prøver i Klassekampen 23. april å gi en begrunnelse for at jødenes omskjæring av guttebarn skal forbys. Oddmund Søvik og Marthe Jonassen følger opp 24. april. De henviser til etikk og menneskerettigheter, men både i etikk og juss må vurderinger av enkelthendelser ses i lys av konteksten, og en viktig side ved konteksten her er at SVs vedtak tar sikte på at en majoritet ved hjelp av «prinsipper» og «vitenskap» skal overkjøre minoriteter som er nær 100 prosent samstemte i at de ønsker å beholde et sentralt ritual.

Overhørt

Overhørt

Jeg tenkte at det var for å si at jeg har vært en dritt, og fortsatt er en dritt.

Liv Signe Navarsete om tekstmeldingen hun mottok, til NRK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene