Åpent: Årets første Vinduet inneholder samtaler på tvers av generasjoner så vel som kunstarter.

Oppmerksomhetsorganet

UTFORSKENDE: Redaktør Maria Horveis første utgave av Vinduet preges av språklig sensibilitet. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Er det ikke noe ufyselig ved å reise halve kloden rundt for å skrive triste essay for et tidsskrift i en oljenasjon?

Vekst: Lengali debuterer med ei særs original skildring av oppvakninga til kjærleikslivet.

Arret som gror

Ein intens kjærleikssommar.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene