Stans skatteflukten!

... MEN HVORDAN? Skatteflukt fra multinasjonale selskaper som Google er et stort problem. Vi kan ikke bare vente på internasjonale prosesser, skriver Kari Elisabeth Kaski. FOTO: MANJUNATH KIRAN, AFP/NTB SCANPIX

Skatteflukt er en trussel mot det norske velferdssamfunnet. Store multinasjonale selskapers kreative skattetilpasning uthuler det norske skattegrunnlaget og innebærer en stor konkurransefordel for selskaper med utenlandsk eierskap opp mot norske selskaper. Likevel gjøres det for lite for å bekjempe dette.

Nei til giftdeponi!

Regjeringen og ansatte i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet jobber – sammen med avfallshåndterings-firmaet Noah – med å finne et egnet sted for et nytt deponi for farlig avfall. Langøya i Oslofjorden er Noahs «grunnstøtte skip» med «skrog» av kalkstein, tre kilometer langt, og full-lastet med gift. Lasten er både produsert i Norge og importert. Noah eksporterer også farlig avfall.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene