Vær mer konkret!

Jacob Stein refererer den kvinnelige franske filosofen Gazalé i Klassekampen 23. Mai. Dette er temmelig intetsigende saker. Det er selvsagt sant at vi trenger en mannsfrigjøring, men skal debatten om dette bli interessant må det være langt mer konkret.

Feil medisin, Kaski!

VIL STOPPE SKATTEFLUKT: Men da bør hun heller foreslå å sette ned skattene, skriver Jørgen Næsje. © FOTO: SIV DOLMEN

Kari Elisabeth Kaski (SV) vil stoppe skatteflukten (Klassekampen 22. mai). Med SVs forslag om skatteskjerpelser på 27 milliarder kroner for 2018, oppstår fort det vi må unngå – at skattepengene forsvinner ut av landet.

Naturen, den er oss

I Klassekampen 23. mai lurer Sp-medlem Svein Tvete på hva vårt forslag om å restaurere naturen egentlig innebærer. Jeg takker for anledningen til å oppklare. Formålet er ikke, slik Tvete synes å tro, «å bringe landdistriktene våre tilbake til århundrene etter Svartedauden». Hensikten er at vi politikere skal styre landet etter samme, kloke prinsipp som bønder har gjort i århundrer: at man skal overlevere gården i bedre stand enn da man selv tok over.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene