«Pardon my shy niece»

SKYLLING: Kinesiske babyer hører først forskjell på l og r, men avlærer det, slik norske barn avlærer forskjellen på skj og kj. FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA, AFP/NTB SCANPIX

Det er ikke bare norsken som utvannes når kj-lyden forsvinner fra det norske språk.

For å hindre at globale selskaper blir gratispassasjerer, må selskapsskatten reformeres, ikkje fjernes.

Selskapsskatten må bestå

KREV DIN SKATT: Selskapsskatten er et verktøy for å regulere selskapers makt i en globalisert verden, skriver forfatterne. Her gir demonstranter i Dublin støtte til at EU skulle kreve inn 13 milliarder euro i skatter fra Apple i 2016.Foto: Paul Faith, AFP/NTB scanpix

Vi blir stadig møtt med oppslag om hvordan flernasjonale selskaper klarer å nærmest totalt unngå å betale skatt i land hvor de har inntekter.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene