Dagens sukk

Det er bedre å sitte på en elefant enn omvendt

— HAUK

Per Olaf Lundteigen (Sp) savner den solidariske antiglobaliseringsbevegelsen:

Maner til ny systemkritikk

IDEALIST: Per Olaf Lundteigen (Sp) forventer at idealister i godt betalte jobber solidariserer seg med arbeidstakere i konkurranseutsatt sektor. FOTO: KLAUDIA LECH

VISJON: – Vi må ha kontroll på grensene, men aldri bli oss sjøl nok, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som vil børste støv av EU-kampens visjon om annerledeslandet.

Stevner Une på nytt

NY RUNDE: Støttegruppa for Farida har levert en ny stevning mot Utlendingsnemnda (UNE) slik som varslet i mai da nemnda vedtok at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene