Dagens sukk

Det er bedre å sitte på en elefant enn omvendt

HAUK

Per Olaf Lundteigen (Sp) savner den solidariske antiglobaliseringsbevegelsen:

Maner til ny systemkritikk

IDEALIST: Per Olaf Lundteigen (Sp) forventer at idealister i godt betalte jobber solidariserer seg med arbeidstakere i konkurranseutsatt sektor. FOTO: KLAUDIA LECH

VISJON: – Vi må ha kontroll på grensene, men aldri bli oss sjøl nok, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som vil børste støv av EU-kampens visjon om annerledeslandet.

Senterparti-veteranen Per Olaf Lundteigen har fulgt Klassekampens serie om innvandringens konsekvenser med stor interesse. Men det er noe han savner i utspillene som har kommet så langt: Systemkritikken og solidariteten.

Stevner Une på nytt

NY RUNDE: Støttegruppa for Farida har levert en ny stevning mot Utlendingsnemnda (UNE) slik som varslet i mai da nemnda vedtok at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge. Støttegruppa mener vedtaket er ugyldig som følge av feil rettsanvendelse, feil bevisvurdering og feil faktum, samt saksbehandlingsfeil.©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene