Den store søkeren

Jean-Louis Pons (1761–1831) var en fransk astronom hvis funn gjorde han til den viktigste kometoppdageren noensinne.

Likevektslogikken hindrer afrikanere å få et levebrød der de er født.

Dødelig metafor

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

«Tendensen til Avtagende Avkastning var årsaken til at Abraham og Lot skilte lag, og til de fleste av de folkevandringer historien forteller oss om» skrev nyklassisk økonomis grunnlegger, Alfred Marshall, i første utgave av læreboken «Principles of Economics» i 1890. Han refererer til Bibelen der Israels stammer, representert ved Abraham og Lot, skiller lag fordi «landet ikke kunne bære dem».

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedhaug, Ebba Boye og Marie Sneve skriver onsdager i Klassekampen.

Dagens sukk

Til alle mørkredde: det er det man ser, som er skummelt

HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene