Bagler-berget

HOVEDKVARTER: På Berget i Tønsberg, i dag kjent som Slottsfjell, trakk baglerne seg tilbake etter å ha vært på tokt. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

På baglernes tid var Tønsberg Vikens viktigste by.

Baglerkongene styrte i hovedsak fra Tønsberg, og det var dit de trakk seg tilbake etter å ha vært på tokt eller deltatt i slag.

Det læringsfiendtlige styringssystemet i dagens skole skyldes at ekspertene har blitt skjøvet til side.

La pedagogene overta!

KLIPP STRENGENE: Styringsutfordringene i skole- og utdanningssektoren løses av fagpedagoger, ikke av samme fagfolk som var med på å skape problemene, skriver forfatterne. ARKIVILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Debatten om ytringsfrihet i skolen har florert i mediene, spesielt med utgangspunkt i Oslo-skolene etter at lærer Simon Malkenes formidlet en klasseromssituasjon og ble truet med personalsak. Selvsagt får både Malkenes og de som ønsker seg mer åpenhet om styringssystemet applaus av de fleste.

NAV-sjef Vågeng

Fra ei NTB-melding i Klassekampen 13. juli kan vi lese at NAV-sjefen Sigrun Vågeng sier at velferdsstaten er truet, dersom ikke mange nok kommer i arbeid. Politikerne må bestemme hvor det skal kuttes, sier hun.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene