Bagler-berget

HOVEDKVARTER: På Berget i Tønsberg, i dag kjent som Slottsfjell, trakk baglerne seg tilbake etter å ha vært på tokt. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

På baglernes tid var Tønsberg Vikens viktigste by.

Det læringsfiendtlige styringssystemet i dagens skole skyldes at ekspertene har blitt skjøvet til side.

La pedagogene overta!

KLIPP STRENGENE: Styringsutfordringene i skole- og utdanningssektoren løses av fagpedagoger, ikke av samme fagfolk som var med på å skape problemene, skriver forfatterne. ARKIVILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Debatten om ytringsfrihet i skolen har florert i mediene, spesielt med utgangspunkt i Oslo-skolene etter at lærer Simon Malkenes formidlet en klasseromssituasjon og ble truet med personalsak.

NAV-sjef Vågeng

Fra ei NTB-melding i Klassekampen 13.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene