Bønder i Finnmark høster gode avlinger:

Saftig i nord

GRØNNE ENGER: Gårdbruker Per A. Mathisen i Tana er sammen med barnebarna Ronja (til venstre) og Henriette klar til å høste fine avlinger.

GODT ÅR: Årets innhøsting av grøntfor i Finnmark pågår nå, og bønder over hele fylket melder om avlinger over det normale.

Noen dager før innhøstingen startet kom rekordvarmen til Finnmark, og årets avling ble enda bedre enn forventet.

Thomas Piketty om de politiske årsakene bak den kraftige veksten i økonomisk ulikhet:

Venstresida sviktet de fattige

UROLIG: Thomas Piketty mener man må begrense globaliseringens ulikhetsskapende effekter. Alternativet kan bli at politikken som føres blir lik, uavhengig av om det er venstresida eller høyresida som er ved makta. Foto: Ingrid GRØNLI Åm

SKIFTE: Venstresida har de siste tiårene byttet ut velgere: fra dem med lav utdanning og inntekt høyt utdannede, ifølge Thomas Pikettys nye forskning. Han mener omfordeling i større grad må skje over landegrenser.

De siste tiårene har ulikhetene vokst stort sett over hele verden. Likevel har ikke de store venstresidepartiene for alvor prioritert å begrense den. Ulikhetene vokser uansett hvem som har makten, og formueskonsentrasjonen hoper seg opp, uten at noen partier på venstresida klarer å gjøre noe med det.

©Information Oversatt av Torgeir Holljen Thon

Mørketall hos 22. juli-overlevende

SLITER: En fersk undersøkelse gjort av den nasjonale støttegruppa viser at tilstanden hos de overlevende etter 22. juli er verre enn antatt. En av åtte er sykemeldte eller uføre. 40 prosent av de overlevende har deltatt i undersøkelsen, hvor det kommer fram at nesten 13 prosent i dag er uføretrygdet og/eller sykemeldt. Gjennomsnittsalderen blant de overlevende på 25 år. Undersøkelsen viser også at 7 prosent er arbeidssøkende. Flere av disse har opplyst at de forventer å bli uføretrygdet, men at situasjonen foreløpig er uavklart. 30 prosent av de overlevende oppgir at de «sliter», mens 18 prosent sier de «sliter mye». ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene