Tørkerammede bønder må slakte ned storfeRegjeringen dobler importen fra EU

Slakter import av EU-kjøtt

MAGRERE KJØTTMARKED: I høst vil norsk kjøtt møte økt konkurranse fra Europa når EU-kvoten for tollfri import økes. Bildet er fra Norturas slakteri på Rudshøgda og viser storfe- og griseskrotter. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

IMPORT: Tollfritt EU-kjøtt flommer inn i matmarkedet i Norge. Samtidig får norske bønder mer kjøtt å selge på grunn av tørkekrisa. Bondelaget frykter konkurser.

Stadig flere skoler begrenser elevenes mobiltelefonbruk. Elevorganisasjonen vil heller endre undervisningen:

Glad for mobilforbud

I SEKKEN: På Kannik Skole i Stavanger er elevenes mobil forvist til skolesekken. Rektor Finn Lea sier de oppdager svært få brudd på reglementet og anbefaler andre skoler å forby mobilbruk.FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD, STAVANGER AFTENBLAD

AVSKRUDD: Kannik skole i Stavanger har forbudt all mobilbruk innendørs og opplever mer sosiale elever.

Mer flått til tross for tørken

HARDFØR: Tørkesommeren er dårlig nytt for flåtten, som er avhengig av fuktig vær for å suge blod, sier forsker Audun Slettan.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene