800.000 problemer

EN AVLEDNINGSMANØVER: Det feilaktige tallet på antall folk utenfor arbeidslivet som Siv Jensen viser til, skriver forfatteren.

Finansminister Siv Jensen deltok denne uka på regjeringas konferanse om ulikhet. Der beroliget hun landets rikeste med at planen for å få ned ulikhet ikke involverer skattlegging av dem. Løsningen er å få flere inn i arbeidslivet, ikke minst de «800.000 mennesker i Norge som står utenfor arbeidslivet», ifølge Jensen i Klassekampen 22. august. 800.000 er et sjokkerende tall, både direkte feil og en perfekt politisk avledningsmanøver.

Handel gir vekst

I Erik Reinerts kronikk «Proteksjonismer» i Klassekampen 22. august kommenteres NHOs nylig publiserte perspektivmelding, «Verden og oss». Meldingens formulering om at veksten i tidligere østblokkland skjøt fart da de vendte seg mot Vesten etter Murens fall, kaller Reinert for «ekte fake news» og viser til at aktiviteten i mange østblokkland avtok de første årene, og at i flere av dem er folk fattigere nå enn i 1989.

Simensen og avkoloniseringen

Jarle Simensens innlegg om avkolonisering av akademia (Klassekampen, 18. august) er delvis misvisende, fordi den gir inntrykk av at avkoloniseringsdebatten dreier seg om områdestudier og styrking av universiteter i det som fremdeles kalles «den tredje verden». Dette er viktige politiske spørsmål, men de berører ikke prinsipielle konfliktlinjer i den siste runden av debatten om avkolonisering som har pågått siden Edward Saids Orientalisme (1978).

Du kan bla til neste sideBla med piltastene