OLJELETING

Mener oljealderen på langt nær er over

OPTIMIST: Adm.dir. på Kværner Stord, Steinar Røgenes.

Kværner på Stord har fått flere store oppdrag i forbindelse med utbygging av Johan Sverdrup-feltet.

Ga oljetopper påminnelse om ansvar

Kronprins Haakon åpnet mandag olje- og energimessa Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger. Han benyttet anledningen til å minne om klimaendringene.

Kompetansemålene i skolen er med viten og vilje satt så høyt at ikke alle skal kunne nå dem. Ekspertenes løsning? Starte enda tidligere.

Til skolen for å siles ut

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I norsk barnehage og skole skal alle barn og unge tas vare på, gis omsorg, vises respekt og ytes den hjelp de har behov for. Det finnes et helt sett av lover og regler som skal sikre dette, og lærere av ulike slag fortjener utvilsomt honnør for at de påtar seg den viktige oppgaven å realisere disse målsettingene. Våre myndigheter opererer imidlertid med noen forståelsesrammer for arbeidet i barnehage og skole som vanskeliggjør disse ambisjonene. Dette kommer fram i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» som ble lagt fram i april i år.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene