DAGENS TAL:

13 mrd.

FOTO: RODGER BOSH, AFP/NTB SCANPIX

FNs medlemsland er blitt samde om å auke innsatsen for å kjempe mot tuberkulose og vil innan 2022 bidra med til saman minst 13 milliardar dollar i året.

Mange barn og unge uten et trygt hjem plasseres i kommunale botiltak med for dårlig oppfølging.

Uten et trygt sted å bo

KRITISK: Ungdommene i botiltak sliter med bekymringer, søvnproblemer og ensomhet. Den tragiske hendelsen i Trondheim der to mindreårige asylsøkere ble drept viser at dette kan få alvorlige konsekvenser, skriver forfatterne. FOTO: NED ALLEY, NTB SCANPIX

Flere tusen barn og unge voksne i Norge bor et annet sted enn hos sine foreldre fordi de er plassert av barnevernet.

Staten og Kapitalen

På 1970-tallet sang svenske progrockgrupper om staten og kapitalens sammensurium.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene