På’n igjen, gudforby

For 85 år siden ble Arnulf Øverland anklaget etter blasfemiparagrafen, anmeldt av svovelpredikant Ole Hallesby etter å ha holdt foredraget «Kristendommen – den tiende landeplage».

Kabler, klima og verdiskaping

Klimautfordringene har ført til en storstilt utbygging av fornybar kraft.

En fordomsfri debatt om sykelønn

TO RETTE, ELLER EN VRANG? Det er mulig at forslag om kutt i sykelønna er feil medisin, men det er ikke sikkert at Mette Nords forslag om en bemanningsnorm er riktige heller, skriver forfatteren. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Fagforbundets leder, Mette Nord, siterer Høyre-høvdingen Jo Benkow når hun skal kritisere mitt utspill om å se på sykelønn i sammenheng med debatten om det høye sykefraværet i Norge.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene