Kabler, klima og verdiskaping

Klimautfordringene har ført til en storstilt utbygging av fornybar kraft.

En fordomsfri debatt om sykelønn

TO RETTE, ELLER EN VRANG? Det er mulig at forslag om kutt i sykelønna er feil medisin, men det er ikke sikkert at Mette Nords forslag om en bemanningsnorm er riktige heller, skriver forfatteren. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Fagforbundets leder, Mette Nord, siterer Høyre-høvdingen Jo Benkow når hun skal kritisere mitt utspill om å se på sykelønn i sammenheng med debatten om det høye sykefraværet i Norge.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene