Skaperverk: Casper André Lugg sin dikteriske søken fortsetter med bråere kast.

Skogens pust

Jeg skriver denne anmeldelsen i hvit skjorte, for snart skal jeg ta trikken til en begravelse. Det er en tidligere nabo og min venns far, Jahn Holljen Thon, som er død. I en av nekrologene over Thon, som var nordiskprofessor og litteraturkritiker, sto det at han var «streng, men rettferdig». Dette anmelderidealet har jeg sympati for, og skulle gjerne strukket meg mot, men når jeg sitter her med en religiøs diktsamling, blir «streng, men rettferdig» forbeholdt en annen kar. Jeg skal bare prøve å forstå som best jeg kan!

Samfunn: Bokhøstens to feministiske antologier viser bredde, men inviterer ikke til diskusjon.

Tanker om i morgen

ULIKE METODER: Helena Brodtkorp og Hedda Lingaas Fossum står bak to av høstens feministiske utgivelser. FOTO: STURLASON/TOM HENNING BRATLIE |

Juss: Philippe Sands’ pageturner kombinerer rettshistorie og minnearbeid.

Liv og rett

RETTEN ER SATT: Begrepene ‘folkemord’ og ‘forbrytelser mot menneskeheten’ ble til under forberedelsene til rettsprosessen i Justispalasset i Nürnberg. Her fra 20. november 1945. FOTO: NIKLAS FRANK/FRA BOKA

«Det som hjemsøker oss, er ikke de døde, men gapene de andres hemmeligheter etterlater i oss», skriver psykoanalytikeren Nicolas Abraham. Setningen står som et slags motto i begynnelsen av Philippe Sands pageturner av en sakprosabok «Tilbake til Lemberg», og det skal handle om ulike måter å leve videre på etter at det verste har skjedd.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene