DAGENS TALL:

805

FOTO: NTB SCANPIX

Forsvarskonsernet Saab hadde i tredje kvartal et underskudd på 103 millioner svenske kroner og ber om ekstra kapital fra eierne. 850 stillinger skal kuttes. Saab har nærmere 17.000 ansatte. Det er ikke klart hvilke svenske lokalsamfunn som blir rammet av nedskjæringene.©NTB

Verdensbankens rapporter forteller om historiske framskritt i kampen mot fattigdom. Men de måler ikke det du tror.

Hvordan måler vi fattigdom?

BOMMER PÅ MÅLET: Det globale fattigdomsproblemet er mye større enn hva Verdensbanken hevder – og handler aller mest om fordeling, skriver Alf Gunvald Nilsen. Sør-Afrika er blant landene som har opplevd økonomisk vekst, men hvor ulikheten også er ekstrem: Her bygger fattige sørafrikanere et skur å bo i utenfor Cape Town. FOTO: RODGER BOSCH, AFP/NTB SCANPIX

Den 17. oktober – den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom – publiserte Verdensbankens sin årlige rapport om fattigdom og velstand. Budskapet var i all overveiende grad positivt: i 2015 levde kun ti prosent av verdens befolkning i fattigdom, og dette er en reduksjon fra elleve prosent i 2013. Til tross for uttrykk for bekymringer over at fattigdomsreduksjonen ikke skjer så fort som tidligere har gjort, og at ekstrem fattigdom øker i Afrika sør for Sahara, var hovedbudskapet fra Verdensbankens president Jim Young Kim allikevel en fortelling om historiske fremskritt: «I 2015 levde omtrent en tiendedel av verdens befolkning i ekstrem fattigdom – dette er historiens laveste fattigdomsnivå.»

Sykehusplanene i Oslo er ikke utredet ordentlig. I denne saken bør du snu, helseminister Bent Høie.

Mest sykehus for penga?

INGEN SKAM Å SNU: Helseminister Bent Høie bør nedsette en uavhengig komité for å gjennomgå saksbehandlingen og risikoene ved planene for nytt sykehus i Oslo, skriver forfatteren. FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN, NTB SCANPIX

Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein vil bygge Norges dyreste sykehus på Gaustad. Styrelederen i Helse Sør-Øst er enig. Tenker de ikke på at penger spart på sykehusbygg gir mer penger til helsetjenester?

Du kan bla til neste sideBla med piltastene