EØS-strid

  • Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om sammenslåing, som skal behandles i mai. Målet er at 20.000 transportarbeidere skal gjøre Fellesforbundet til en enda sterkere aktør. Med på kjøpet får Fellesforbundet en fagforening som er mot EØS-avtalen. Det kommer i tillegg at Fellesforbundets avdeling fem, en av forbundets største, for én uke siden bestemte seg for å si nei til avtalen. Tidligere har avdelingen vært blant EØS-avtalens ivrigste forsvarere. Nå begrunner den helomvendingen med en tiltakende og negativ utvikling i arbeidslivspolitikken.
  • Særlig reagerer avdelingen på et vedtak i den statlige Tariffnemnda, som konkluderte med at utenlandske arbeidstakere ved norske verft ikke må ha samme godtgjørelse som norske. Tidligere har norsk Høyesterett havnet på motsatt konklusjon. Det var NHO som klaget inn beslutningen til EUs overvåkingsorgan Esa, som mener Høyesteretts avgjørelse var i strid med EUs traktater. Norsk fagbevegelse har i all hovedsak vært en aktiv forsvarer av EØS-avtalen. Til tross for at den har sett åpenbare problemer med fri flyt av arbeidskraft fra land med lave lønninger, har LO-forbundene forsvart Norges EU-tilknytning fordi den gir norsk industri tilgang til det europeiske markedet. Men fagbevegelsen har også stått fast på at arbeidslivsspørsmål skal løses innenfor partssamarbeidet.
  • Den overenskomsten brøt NHO da den overklagde Høyesterett. Når støtten til EØS nå er i spill i fagbevegelsen, er det ikke på grunn av agitering fra EØS-motstanderne, men fordi arbeidsgiverne klager saker de har tapt inn til EUs organer. I tillegg blander EU seg inn i stadig nye områder i arbeidslivet, blant annet gjennom direktiver som vikarbyrådirektivet og en rekke nye byråer. Snart skal regjeringen avgjøre om den skal tilslutte seg EUs nye arbeidsmarkedsbyrå. Da er det duket for ny strid om hvem som skal bestemme rammene for norsk arbeidsliv.

Min fiendes fiende er ikke alltid min venn.

Bør venstresida heise EU-flagget hvis Frp blir et nei-parti?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Hvis man tilhører det venstreorienterte Nei-folket i Norge og ser blåbrune krefter over hele Europa angripe EU med krav om mer nasjonal suverenitet, er det lett å bli mer EU-positiv. Jeg møter stadig venstreorientere EU-motstandere som ikke klarer å være for Brexit, fordi den britiske EU-debatten ble sterkt preget av den fremmedfiendtlige høyresida.

Er demokratiet litt på halv tolv?

Det skal lønne seg å kjøpe opp

«Jeg lager ingenting. Jeg eier. Vi lager reglene, kompis. Nyheter, krig, fred, hungersnød, omveltning, prisen på en binders. (…) Du er vel ikke naiv nok til å tro at vi lever i et demokrati, er du? Dette er det frie markedet, og du er en del av det.»

Kari Kristensen er styremedlem i Rødt Trondheim.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene