Forsvarlig pengebruk

Regjeringen vil at romanifolket/taterne i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv – i tråd med den kollektive oppreisningen som ble gitt i 2004.

Om selvmord og tid i psykisk helsevern

TIDSTYVEN: Vi behandlere pålegges å bruke tiden på tiltak vi vet ikke virker, skriver psykolog Martin Farstad.ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

NRK har satt fokus på gjentatte lovbrudd i behandlingen av mange av dem som ender opp med å ta sitt liv i psykisk helsevern.

Ja, da – de finnes, Jacobsen

Einar Jacobsen (26.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene