Neste år kommer en rekke kontroversielle EØS-saker til behandling på Stortinget:

EØS-problemene står i kø i 2019

BRENNBART: EØS-debatten får flere nye runder neste år, og det er særlig i Arbeiderpartiet striden vil stå.

Striden om dekking av reise, kost og losji for utenlandske arbeidere fikk fart i EØS-debatten i fagbevegelsen og i Ap. Men det er ikke siste problemsak: Til neste år kan minst fem andre kontroversielle saker skape bølger i EØS-striden.

Vindkraftverk øydelegg naturVerdien vert ikkje talfesta når kraftselskapa får konsesjon

Selskap brøyter seg fram

60 VINDTURBINAR: Til Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommunar i Rogaland er det bygd over 40 kilometer anleggsveg. Kraftverket kom i produksjon i 2017. Foto: La naturen leve

RASERT: Organisasjonen La Naturen leve meiner utbyggjarane av vindkraft slepp billeg unna når kostnadene ved å øydelegge urørt natur skal talfestast.

Sveinulf Vågene har dei siste åra tråla vindkraftanlegg på Sør- og Vestlandet for å dokumentere det han meiner er omfattande naturøydeleggingar. Vågene, som representerer organisasjonen La naturen leve, meiner dei omfattande øydeleggingane ikkje får ein talfesta negativ verdi når statlege mynde skal vurdere konsesjonssøknadar.

50 millioner til Bergens cruisekaier

FÅR STRØM: Enova satser 78 millioner kroner på landstrømprosjekter som skal kutte klimagassutslipp ved kaier. Bergen Havn får 50 av dem. Det er første gang statsforetaket gir tilsagn dedikert til cruisetrafikk. – Landstrøm for cruiseskip krever ofte meget høye investeringer fordi disse skipene gjerne har et mye større effektbehov. Samtidig er den totale brukstiden for dedikerte cruisekaier typisk kort sammenlignet med mange andre kaianlegg. Dette gjør at landstrøm til cruise ofte blir veldig kostbare klimatiltak, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Bodø Havn, Fjord Base AS i Sogn og Fjordane Trondheim Havn får også tildeling.©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene