Sjakkspørsmål

1: Hvor oppsto sjakkspillet?

La oss ta initiativet mens vi ennå kan, og investere 10–20 prosent av oljefondet i termonukleær fusjon.

Uendelig mye ren energi

FRAMTIDA BYGGES NÅ: I Frankrike bygges nå en testreaktor for termonukleær fusjon, kalt ITER. Om vi sprøyter inn 500 milliarder fra oljefondet her, vil det fremskynde utviklingen av en ren energikilde betraktelig, skriver Lars Tuset. FOTO: CHRISTOPHE SIMON, AFP/NTB SCANPIX

Klimaforskerne har brukt milliarder på å dokumentere at CO2-utslippet må halveres innen 2030 for å nå det kritiske 1,5-gradersmålet. Å spare seg ut av problemet løser bare noe på kort sikt. Ny teknologi må til. Industrialiserte land bør ta ansvar, og det hviler et særskilt ansvar på oljetunge nasjoner.

Føre var!

Media forteller at unge par har vansker med å få barn. En av årsakene er kraftig nedgang i antall levende sædceller hos menn. Forklaringene synes å være at det er noe svekkende og ødeleggende i miljøet.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene