Kom deg ned fra den lyserøde skyen, Tuset

Lars Tuset (Klassekampen 6. desember) har tydeligvis omfavnet kjernekraft, og har store forhåpninger til fusjon. Han trenger litt kaldt vann i blodet. Fusjon ligger langt inn i fremtiden. Antakelig vil den aldri komme, fordi det blir dyrt og sårbart.

Karbonavgift til evaluering!

KARBONAVGIFT TIL FOLKET: De voldsomme protestene i Frankrike utløst av klimaavgifter på bensin og diesel viser tydelig at en ikke kan regne med folkelig støtte dersom klimaavgiftene ikke er utformet på en rettferdig måte, skriver forfatterne. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

I høst kom FNs klimapanel med en ny rapport, om virkningen av å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Denne rapporten ga mange et nytt syn på farenivået i klimatrusselen, og hvor mye det faktisk haster med effektive mottiltak. Forslaget til statsbudsjettet ga derimot knapt noe signal om at det haster. Ciceros Bjørn Samset kommenterte at «Regjeringen har ingen idé om hvordan vi skal klare målene» (i Parisavtalen). Forhandlingene med KrF har dessverre ikke ført til særlige endringer i dette.

Overhørt

Overhørt

Monogami er en ekstrem form for BDSM.

Ole Martin Moen og Aleksander Sørlie i Dagbladet
Du kan bla til neste sideBla med piltastene