Taiwans ville østkyst

Skyskraperne i Taipei er ikke det eneste som rager høyt på Taiwan.

«Klimarisiko» har blitt et buzzord, men det betyr noe annet enn du tror.

Klimagambling

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I dag legger klimarisikoutvalget fram sin rapport.

Dagens sukk

Ideen med rikdom for de få er menneskenes mest umodne trekk

— HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene