DAGENS TAL:

1

FOTO: TED ALJIBE, AFP/NTB SCANPIX

Kongressen i Filippinane har vedteke å utvide unntakstilstanden på øya Mindanao til å gjelde endå eit år. Dei folkevald utvida i går unntakstilstanden for å hindre at IS omgrupperer seg og skaper meir konflikt. Unntakstilstanden vart vedteken med fleirtal og skal gjelde fram til 31. desember 2019. ©NPK

Må vurdere risiko

USIKKERT: Passer leting etter nye oljereserver inn i en verden som når klimamålene? Det spørsmålet må besvares bedre enn i dag, mener et utvalg som har vurdert klimarisiko i Norge.

– Vi må leve med en vesentlig fysisk risiko selv om vi lykkes i klimapolitikken. Men risikoen er vesentlig høyere om vi mislykkes, sier Martin Skancke.

50 år med olje og gass har gjort Norge til et rikt land. Men arbeiderne som ødela helsa, sliter med å få erstatning.

Lykkeland – men ikke for alle

BRA FOR ALLE? I 1971 kom den første norske råolja til Shell-raffineriet på Sola. Det første fatet ble donert til det Norske Flyktningeråd, og Telefonkontakten til eldre og funksjonshemmede. Men selv om olja tvers over har ført til velstand i Norge, er det noen grupper som betalte med helse. FOTO: NTB SCANPIX
GLANSBILDET: NRK-serien «Lykkeland» viser starten på oljeeventyret. FOTO: NRK | VIRKELIGHET: Mer møkkete. Her fra Statfjord B, 1997. FOTO: KNUT NEDRAAS, NTB SCANPIX
Du kan bla til neste sideBla med piltastene