Gledelig

  • Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent. For å få til det legger partene i arbeidslivet vekt på forebygging og målrettede tiltak mot konkrete bransjer. Det er en anerkjennelse av at det er til dels store forskjeller på sykefraværet i Norge mellom ulike sektorer og mellom yrker med kvinne- og mannsdominans. Helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær med 8,7 prosent i siste kvartal. Minst sykefravær er det i kommunikasjonsbransjen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
  • Et viktig gjennomslag for LO er at sykelønnsordningen fredes de neste fire årene. Det betyr at Norges mest høyrevridde regjering siden krigen ikke kutter i sykelønna. Det er det mange i regjeringens kjernetropper som er uenige i. Seinest i høst tok stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde til orde for å kutte i sykelønnsordningen. Tidligere har også de fire borgerlige ungdomspartiene bedt regjeringen om å kutte i ordningen med henvisning til velferdsstatens bærekraft. På arbeidsgiversida har Virke og Bedriftsforbundet krevd reduksjon og innføring av karensdager for å hindre korttidsfravær.
  • De som vil kutte i sykelønna, hevder at fraværet vil gå ned dersom arbeidstakere ikke får lønn de første dagene de er syke. Et nytt notat fra Manifest tankesmie går i rette med dette argumentet. Det viser at korttidsfraværet i dag ligger på samme i nivå som da sykelønnsordningen med full kompensasjon fra første dag ble innført i 1978, på én prosent. Det vises også ofte til Sverige, hvor den forrige, borgerlige regjeringen innførte karensdager og kutt i sykelønna. Det har ført til at mange har fått det svært vanskelig økonomisk ved sykdom, særlig kvinner i yrker med høyt fravær og lav lønn. Den norske sykelønnsordningen er mer rettferdig. Derfor er det gledelig at den videreføres inntil videre, og at partene i arbeidslivet er enige om tiltak som ikke rammer folks sårbare hverdagsøkonomi.

For noen er klima allerede et spørsmål om å være eller ikke å være.

Hodet over vannet

Mange er skuffet etter klimatoppmøtet i Katowice. Likevel er nok få like skuffet som verdens øystater. Delegasjonslederen for Maldivene, Mohamed Nasheed, kritiserte underveis i toppmøtet avtaleutkastet for å ikke gjenspeile virkeligheten som landene i frontlinja for klimaendringene står overfor.

Og det ble jul allikevel …

Ebenezer Scrooge mot Tiny Tim var rått sosioøkonomisk parti som gjenspeilet forfatterens postulat om at «it was the best of times, it was the worst of times (…) it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair» fra «A Tale of Two Cities» om klassedelingen i Storbritannia på midten av 1800-tallet. I dag er det 175 år siden forlaget Chapman & Hall i London publiserte «A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas» av den sosialbevisste engelske forfatteren Charles Dickens (1812–1870) med illustrasjoner av John Leech (1817–64), tegner i det satiriske tidsskriftet Punch som kom ut to år tidligere, i 1841.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene