Magiske seilaser

Også i kristne legender kastes hellige objekter i vannet for å finne veien dit de skal på egen hånd.

Det er mange som har diskutert hvordan fortellinger om førkristne ritualer og skikker har blitt påvirket av den kristne troen og mentaliteten til forfatterne og skribentene som har nedtegnet fortellingene i skrift. Denne skriveprosessen var nok basert på en kombinasjon av tilgjengelige skriftlige kilder og muntlige fortellinger. De norrøne kildene kan derfor lett tenkes å representere både en litterær tolkning av faktiske førkristne ritualer, samtidige som de gjenspeiler kristne litterære motiver.

Den enorme omleggingen fra fossil energi er uten sidestykke – og krever en global finansieringsplan.

Hvem tar regninga?

SKIMTER IKKE MÅLET: Det er forståelig at Kina vil slite med å finansiere omlegging til fossilfri energi for stadig flere innbyggere, skriver forfatterne. Her fra et kullkraftverk i Shanghai. FOTO: JOHANNES EISELE, AFP/NTB SCANPIX

Når de drøyt 20.000 delegatene til FNs klimatoppmøte har reist hver til sitt, slik de har gjort årvisst, er det tid for å reflektere over hvor det globale klimavernet bærer. Sett med norskemyndigheters briller, synes resultatene fra Katowice å være tilfredsstillende. Om vi ser på andre land, er meningene imidlertid en smule biskere.

Klimaforlik, nei takk!

SV vil ha regjeringa med på et nytt klimaforlik, der Stortinget samler seg om forpliktende mål for utslippsreduksjoner. Hvor fornuftig er det? Er det nasjonale kompromisser vi trenger nå, eller tvert imot – tydelige konflikter og åpen strid!

Du kan bla til neste sideBla med piltastene