KrF på rett kurs?

I ein elles god leiarartikkel i Klassekampen 2.

Nei, Norge er ikke «verdens strengeste»

I november sa regjeringen at de ville suspendere salg av norsk krigsmateriell til Saudi-Arabia.

Tidene forandrer seg, Lund

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkingstjeneste og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et kontrollorgan som har innsyn i hva «de hemmelige tjenestene» gjør – inkludert fullt innsyn i all overvåkingsvirksomhet mot norske borgere.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene