Elitene er innvandringsliberale, mens folket ønsker innstramminger, viser eliteforskning:

Elitene er for innvandring

LIBERAL: Biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, plasserer seg som mer liberal i innvandringsdebatten enn befolkningen som helhet. Der er hun i godt selskap.

SPLITTER: Elitene er liberale i innvandringsspørsmål og høyrevridde i økonomisk politikk. I befolkningen er det motsatt.

Staten med hard kritikk av Den katolske kirke i Norge:

– Var i ond tro

TILGIR DEM IKKE: Regjeringsadvokaten vil i retten hevde at Oslo katolske bispedømme visste det var galt å søke statsstøtte for medlemmer de fant i telefonkatalogen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene