Barnehagekampen

Odd E. Rambøl trekker debatten ned på et uverdig nivå når han, i et debattinnlegg 29. desember, fortsetter sitt angrep på PBL. «Er det virkelig grunn til å tro at alle eiere ønsker barnehager så gode som mulig for barna?», spør han. Rambøls verdensbilde virker mer å være basert på ideologi og enkelttilfeller enn på den faktiske virkeligheten i Barnehage-Norge.

Er norsk gass en klimaløsning?

Equinor øker nærværet i Brussel for å promotere norsk gass til det grønne skiftet. Men er gass og fornybar energi bestevenner, eller prøver de å spise hverandre?

Folket trenger eliter

Det brede og generelle elitebegrepet Klassekampen opererer med, og måten de beskriver motsetningene mellom eliten og «folket» på, er fordummende og tilslørende. Jeg regner meg som elite på noen områder, og er stolt av det. Jeg var en ganske sentral tillitsvalgt og styremedlem for de ansatte, og hadde mye innflytelse, nå bare som rådgiver. Jeg blir tiltrukket av kriser og problemer, og får lyst til å rydde opp. Ellers er jeg på mange områder en alminnelig «white van man», som engelskmennene kaller det.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene