Påfuglens siste flukt

Offisielt reiste han på offisielt statsbesøk, men vendte aldri mer til Iran og «påfugltronen». I dag er det 40 år siden sjah Mohammad Reza Pahlavi (1919–80) forlot Mehrabad-flyplassen utenfor Teheran sammen med sin kone, dronning Farah Diba (80), i hva som framsto som regelrett flukt framfor den knelende keisergarden.

Kan økt rikdom kombineres med å redde planeten?

Grønn illusjon

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Må vi ned i levestandard for å redde klimaet? Dette er en av de store uenighetene innenfor miljødebatten. Mange snakker om muligheten for «grønn vekst». Dersom vi går over til fornybare energikilder, kan teknologisk utvikling sikre utslippsfri industri og transport. I så fall kan vi fortsette omtrent som før, bare smartere. Det er kanskje for godt til å være sant? Det mener i hvert fall økonomene Enno Schröder og Servaas Storm. Før jul publiserte de en ny artikkel for Institute for New Economic Thinking (INET), og dommen er hard: Grønn vekst er en illusjon.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug, Ebba Boye og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Dagens sukk

Ettertanke er omskriving for manglende omtanke

HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene