Unntatt folkeretten?

I den nylig vedtatte Granavolden-plattformen har regjeringen valgt å gi et særskilt vern til folkerettsforbryteren Israel – i direkte konflikt med den øvrige politikken som skisseres.

Hjelp kloden litt – ta en Fri februar!

... MEN TRENGER JEG DET? Ta en shoppestopp i februar, anbefaler Gro Nylander og Besteforeldres klimaaksjon. Her fra Macy’s varehus i New York. FOTO: STEPHANIE KEITH, GETTY/NTB SCANPIX

Virker det håpløst å bremse klimaendringene?

Spørsmål til Søreide

17.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene