Unntatt folkeretten?

I den nylig vedtatte Granavolden-plattformen har regjeringen valgt å gi et særskilt vern til folkerettsforbryteren Israel – i direkte konflikt med den øvrige politikken som skisseres. Samtidig som regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten» og «styrke kampen for grunnleggende menneskerettigheter», vil den også «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». For regjeringen synes Israel med andre ord å være unntatt folkerettens bestemmelser.

Hjelp kloden litt – ta en Fri februar!

... MEN TRENGER JEG DET? Ta en shoppestopp i februar, anbefaler Gro Nylander og Besteforeldres klimaaksjon. Her fra Macy’s varehus i New York. FOTO: STEPHANIE KEITH, GETTY/NTB SCANPIX

Virker det håpløst å bremse klimaendringene? Kan ditt ørlille bidrag spille noen som helst rolle? En dråpe i havet, sier kanskje naboen din? Da kan du minne om at havet faktisk består av dråper.

Hvem sitt anbud ...?

Det ses stadig reklame for Mittanbud. De sier man får kontakt med dyktige håndverkere ved å bruke dem. Trolig er dette helt feil. Det foreligger ikke noe info om hvor mange av dem som tilbyr håndverkstjenester faktisk er faglærte håndverkere.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene