Hvor mye overføres fra generasjon til generasjon gjennom arv og gaver i Norge? Tenk på et tall.

75 milliarder?

ANER IKKE: Både finansminister Siv Jensen og partiet Rødt har uttrykt at de ønsker bedre registrering av arv. Den eneste statistikken som finnes er fra før arveavgiften ble avskaffet i 2013 – og mye er ikke registrert der, skriver Runar Døving. FOTO: THOR NIELSEN, NTB SCANPIX

Tenk på et tall. Jeg tenker på 75 milliarder. Det er mitt anslag over hvor mye som overføres fra generasjon til generasjon hvert år.

Unntatt folkeretten?

I den nylig vedtatte Granavolden-plattformen har regjeringen valgt å gi et særskilt vern til folkerettsforbryteren Israel – i direkte konflikt med den øvrige politikken som skisseres. Samtidig som regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten» og «styrke kampen for grunnleggende menneskerettigheter», vil den også «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». For regjeringen synes Israel med andre ord å være unntatt folkerettens bestemmelser.

Hjelp kloden litt – ta en Fri februar!

... MEN TRENGER JEG DET? Ta en shoppestopp i februar, anbefaler Gro Nylander og Besteforeldres klimaaksjon. Her fra Macy’s varehus i New York. FOTO: STEPHANIE KEITH, GETTY/NTB SCANPIX

Virker det håpløst å bremse klimaendringene? Kan ditt ørlille bidrag spille noen som helst rolle? En dråpe i havet, sier kanskje naboen din? Da kan du minne om at havet faktisk består av dråper.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene