Alle har lyst til å leve lengre og sunnere. Men hvor mye av livet skal vi vie til det prosjektet? spør Barbara Ehrenreich.

Husk at du skal dø

DEN INDRE FIENDEN: Makrofager er celler som har blitt betraktet som kroppens «førstelinjeforsvar». Men ny forskning har vist at de også kan bidra til spredning av kreft – helt imot vertskroppens interesser. FOTO: DAVID GOULDING, WELLCOME TRUST SANGER INSTITUTE

Som tenåring hadde jeg ambisjoner om å bli naturviter, men altfor mange ting ledet meg vekk fra det målet, så i stedet ble jeg en som forstår seg på naturvitenskap. Jeg er ikke villig til å tilbringe livet i et laboratorium eller et observatorium med tålmodig notering av alt målbart, men jeg leser med stor iver rapporter fra dem som gjør det, enten temaet er astronomi eller biokjemi, og stort sett fortærer jeg den slags uten at det er drøvtygget først, som i tidsskriftet Discover eller Scientific American. For ti år siden fant jeg i sistnevnte magasin noe så dypt foruroligende at jeg ikke klarte å tenke annet enn at dette forandrer alt. Artikkelen var skrevet av en av Scientific Americans redaktører, som kunne fortelle at immunforsvaret faktisk bidrar til vekst og spredning av kreftsvulster. Det er omtrent som å si at brannvesenet faktisk er bemannet med pyromaner.

Oversatt av Hege Mehren

Skriftteknologien påvirker hjernens utvikling og måten vi tenker på. Hva skjer når papir erstattes av skjerm?

Farvel til skriftkulturen

Skjermene endrer barns oppvekstmiljø på drastiske måter. Skjønner vi hvor drastisk?

«Det kan ikke være sånn at barn har nettbrett og TV hjemme, mens det i barnehagen skal være treklosser. Vi må følge utviklingen,» sier en barnehageleder til Dagsavisen. Mens en pedagogisk leder svarer «Hvis barn er barn, bruker de Ipad», på spørsmålet om ikke barn skal få være barn lenger. Foranledningen er at Oslo kommune nå utstyrer alle barnehagebarn med nettbrett. Det samme skjer i skolene.

Selvbevisste fisker

SPEIL, SPEIL: «Speiltesten» er brukt som en prøve på selvbevissthet: Kan et dyr se seg selv i speilet og for eksempel prøve å fjerne en flekk de kun kan se i speilbildet? Kun noen få pattedyr har bestått denne testen, men nå kan kanskje en fisk – Labroides dimidiatus («pussefisk») – legges til listen. Denne fisken har for vane å fjerne parasitter fra andre fisker, men når de så seg selv i speilet og oppdaget en flekk, prøvde de å fjerne denne ved å skrape seg mot en kant. Det er tyske og japanske forskere som har gjort denne testen, publisert i PLOS Biology. BV

Du kan bla til neste sideBla med piltastene