Om moglegheiter og utsikter i både positiv og negativ forstand.

Risikofritt

EIN SJANSE: For at Trump må gå. Men er det bra eller dårleg?

Du aukar sjansane for kreft betrakteleg, om du dagleg røyker tjue eller meir.

KOLLEKTIVE FØLELSER: Verden endrer seg, men ikke nødvendigvis til det bedre.

IKKE FÅ PANIKK

UVISS FRAMTID: Fredag samles ungdom til skolestreik for klima i en rekke byer og mindre steder i Norge. Ungdommene som vokser opp i dag, kan ikke lenger være sikre på at framtida er full av håp. Hvordan skal vi forholde oss til det? Her fra en flom i Frankrike i oktober i fjor, som tok livet av tretten personer. FOTO: SYLVAIN THOMAS, AFP

FRYKT: Vår tid er gjennomsyret av frykt, sier den tyske sosiologen Heinz Bude. Men kan vi kanalisere frykten inn i noe konstruktivt?

Ny bok hevder at den økonomiske ulikheten forklarer hvilken oppdragelse barn gis:

Ulikhet gir strenge foreldre

PENGER TELLER: I samfunn der gode skoleresultater gir høy økonomisk uttelling, vil barneoppdragelsen typisk være strengere og mer intens enn i egalitære samfunn, sier økonom Fabrizios Zilibotti.

NY BOK: Mødre og fedre bruker stadig mer tid og ressurser på å oppdra barna sine til å bli vellykkede voksne. Framveksten av helikopterforeldre er et svar på økt ulikhet, sier økonom Fabrizio Zilibotti.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene