Metoo og VG

  • Metoo-opprøret startet med en stor mediesak, da den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein ble avslørt som en notorisk overgriper. Siden har kampanjen mot seksuell trakassering blitt drevet fram i et parløp mellom medier og aktivister. Det har satt seksuell trakassering øverst på dagsordenen i land etter land, og kampanjen har også ført til at bedrifter og organisasjoner har gjennomgått rutiner og retningslinjer. Målet har vært å rette søkelys mot hva seksuell trakassering er og gjøre det lettere å si fra når noen tråkker over andres seksuelle grenser. Ikke minst har metoo-kampanjen fått fram hvor ødeleggende seksuell trakassering er når folk har ulik makt. Når det er sjefen eller en tillitsperson som klår, kan det være ekstra vanskelig å si fra.
  • Metoo-bevegelsens forhold til mediene er i beste fall to hester som drar i samme retning. Det ligger i pressens samfunnsoppdrag av den skal avdekke kritikkverdige forhold, og at seksuell trakassering er kritikkverdig, er de fleste enige om. Flere av metoo-saker har også i seg elementer som utfordrer presseetikken, som at de i stor grad har basert seg på anonyme kilder og hemmelige varsler. I Norge har et enormt antall saker dessuten dreid seg om noen få personer, og Aps tidligere nestleder Trond Giske står i en særstilling. Da er det særlig viktig å være varsom og kildekritisk. For det er i de situasjonene hvor alle er enige om hvem skurken er, at det er lett å bare kjøre på.
  • TV 2s intervju med kvinnen på videoen fra Bar Vulkan viser hvor galt det kan gå: Vi sitter igjen med en feilaktig sak, som har hatt store konsekvenser for alle involverte. I tillegg er det nå klart at VG til tross for en tidlig beklagelse har unnlatt å redegjøre for feilene i sin opprinnelige sak. VG har møtt kvinnen ansikt til ansikt for å beklage, men korrigerte likevel ikke saken eller fortalte leserne hva feilen besto i før i går, etter TV 2s innslag. Det er alvorlig for lesernes tillit til avisa. Men det er også alvorlig for metoo-bevegelsen. Fordi metoo er viktig, er det avgjørende at kampanjen føres innenfor rammene av rettssikkerhet og presseetikk. Det bør ikke være noen motsetning.

Om klimasaken blir en kulturkrig er slaget tapt.

Natur og kultur

I dag strømmer tusener av norske skoleelever ut i gatene i streik for klima. Deres sak er rettferdig: Det er hevet over enhver rimelig tvil at menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å få alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker verden over. FNs klimapanel slår fast at må tas radikale grep dersom vi skal begrense temperaturøkningen på kloden til under 1,5 grader. Dette vet de fleste av oss.

Spielbergs Oscar-liste

Det var om å gjøre for jøder i konsentrasjonsleiren Plaszów å bli oppført på lista over arbeidskraft som den tyske fabrikkeieren Oskar Schindler (1908–74) hentet til Deutsche Emailwaren-Fabrik som han hadde kjøpt billig i 1939.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene