Skeivt om østlige Tyskland

Klassekampen har 21.

En ekstra time med naturfag

I den nye regjeringsplattformen er det satt av en ekstra undervisningstime til realfag uten at det er spesifisert om timen skal legges til matematikk eller naturfag.

Ta vare på de ideelle

1.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene