Redningssamarbeidet med Russland

Norge må be om russisk redning, skriver Klassekampen 27. mars. Saken etterlater et inntrykk av at et godt beredskapssamarbeid med Russland ikke er etablert. Det stemmer ikke. Gjennom tidene har det vært vesentlig for Norge å ha gode rednings- og beredskapsavtaler med våre naboland, inkludert Russland.

Fagfornying? Demokrati?

STORE ORD: Kunnskapsdepartementet, her ved Jan Tore Sanner, bestilte læreplaner med rom til overgripende temaer som bærekraftig utvikling. Nå ser de ut til å trekke bestillingen, skriver Roar Ulvestad. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB SCANPIX

Til sommeren får vi en sluttføring av Fagfornyingen (LK20), den største læreplanutviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet. Til grunn for denne fornyingen ligger Ludvigsen-utvalgets rapport om «Fremtidens skole», som var en del av grunnlagsmaterialet for Stortingsmelding 28. Denne meldingen er vel den som klarest formulerer «bestillingen» til Fagfornyingen.

Woxholths villfarelser

I Klassekampen 30. mars gir professor Geir Woxholth til kjenne noen betraktninger om den såkalte VG-saken. Han konkluderer med at «Styret i Schibsted bør snarest vurdere å få besluttet en ekstern gransking foretatt av et habilt utvalg sammensatt av kvalifiserte mediefolk og jurister».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene