Monsen med det brukne gevær

Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 må sies å være den største katastrofen som har rammet landet siden 1814. Hvem hadde ansvar for at det kunne skje? Wikipedia slår fast at «det norske Arbeiderpartiet sin antimilitaristiske førkrigspolitikk ... gikk ut på å bygge ned Forsvaret». I fire år før krigen var Fredrik Monsen forsvarsminister i Johan Nygaardsvolds arbeiderpartiregjering. Sto Monsen som forsvarsminister for nedrustning og antimilitarisme – og var dermed ansvarlig for at tyskerne okkuperte oss?

Vi har tatt lærdom av Libya

I Klassekampen 3.april kommenterer Bjørgulv Braanen Stortingets behandling av Libya-rapporten. Braanen gir uttrykk for sin oppfatning om at SV mener ingenting gikk galt i Libya, og at vi ikke har trukket lærdom av deltakelsen. Det stemmer ikke, og jeg er glad for å få anledning til å oppklare hva SV mener. En stor del av debatten i Stortinget på tirsdag dreide seg nettopp om SVs kritikk og forslag til vedtak. Så det Braanen ikke vektlegger i sin gjennomgang, la det store flertallet på Stortinget godt merke til.

Overhørt

Overhørt

Kjære Gastronom. Når jeg går rundt i parker i Oslo, blir jeg sulten av å se på ender og hunder. Jeg har ved noen anledninger nevnt dette for andre, og da merker jeg avsky og fordømmelse. Er jeg normal?

Sulten Jeger søker hjelp hos Gastronomen i Morgenbladet
Du kan bla til neste sideBla med piltastene