Vil Norge stå opp for folkeretten?

FN har siden slutten av 1970-tallet fastslått at de israelske bosettingene er ulovlige, og har senere oppfordret stater til å differensiere mellom staten Israel og okkuperte palestinske områder i alle relevante handlinger. I 2016 oppfordret FNs menneskerettighetsråd selskaper til å unngå å bidra til etablering eller vedlikehold av bosettingene. Rådet ba FNs høykommissær for menneskerettigheter om å utarbeide en database av selskaper involvert i slike aktiviteter. Databasen skulle oppdateres hvert år.

Etisk og uetisk intimkirurgi

Det danske folketinget har vedtatt å forby «konstruksjon av jomfruhinner» på voksne kvinner. Ingen stemte mot forslaget.

Dyre drømmer

Tenk deg at du studerer for å bli for eksempel sivilingeniør eller psykolog, men etter noen år finner du ut at det er lærer du vil bli. Da er du ikke alene. Fire av ti lærerstudenter har studert noe annet før de begynte på lærerutdanningen, viser en ny undersøkelse av Respons Analyse på vegne av Pedagogstudentene.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene