Helse er et klassespørsmål.

Hvis du er opptatt av helse, sjekk partienes arbeidslivspolitikk

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Litt over halvparten – 52 prosent – av norske velgere mener at helsepolitikken vil være avgjørende for hvilket parti de skal stemme på i høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det kommer frem i markedsanalysebyrået Kantar TNS’ helsepolitiske barometer for 2019. Å løse oppgavene innfor helse- og omsorgssektoren oppfattes som den største utfordringen i dagens Norge, ifølge 44 prosent av de spurte – en oppgang fra 26 prosent i 2016. Også de yngste velgerne under 30 år plasserte helse og omsorg på andreplass i det politiske utfordringsbildet, opp fra femteplass i 2016. I sin presentasjon av resultatene sa Eva Fosby Livgard fra Kantar at prioriteringen av helse og omsorg tyder på at befolkningen «tar innover seg at vi blir flere og at vi lever lenger, at oljen ikke varer evig og at det på sikt blir færre yrkesaktive nordmenn».

Svar på årets påskelabyrint.

Hvor skal du reise hen?

– Å, kor skal du reis hen?

Dagens sukk

Fundamentalister er ikke folk som ikke forstår, men folk som ikke vil forstå HAUK

Du kan bla til neste sideBla med piltastene