DAGENS TALL:

30.000

FOTO: ABDULLAH DOMA, AFP/NTB SCANPIX

Over 30.

Den såkalte rasismeparagrafen skal nå benyttes hyppigere. Det har alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten.

Hva er «hatefulle ytringer»?

HOLD JUSSEN UNNA: Flere islamkritikere har blitt straffedømt for hets av offentlige personer. Men at ytringer er moralsk forkastelige, betyr ikke at vi bør dømme folk juridisk for å «bygge opp en hatkultur», skriver Carl M. Frøland. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

«Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter» skal nå prioriteres av påtalemyndigheten.

Sektor uten styring

D-GJENGEN: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i midten, med daværende departementsråd Tor Saglie til venstre. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Det har aldri vært bevilget mer penger til justissektoren.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene