Distriktsrasering

Nedleggelsene i Nord Universitet er ikke bare kritisk for universitetssektoren – det er også en rein rasering av lokalsamfunn.

Når staten vil vite alt om alle

Stoltenberg-utvalget (NOU 2019:3) foreslår at staten oppretter et nasjonalt register med opplysninger om alle fire- og seksåringer, og at persondata om barn i barnehage og grunnskole skal kunne koples til andre dataregistre med opplysninger om arbeid, helse, trygd og familieforhold gjennom hele livsløpet.

Tallene flyr!

Vi må tilbake til krisa i 2012 for å forstå hvorfor pilotene streiker.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene