Tause menn

Robert Mood har skapt debatt ved å løfte fram den stille mannen – han som ikke snakker så mye om følelsene sine. Dette må være helt lov, og ikke en mindreverdig måte å takle følelser på, uttrykker den tidligere forsvarstoppen i en kronikk på nrk.no.

Grønn framtid?

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) har publisert sin første tilstandsrapport om jordas natur- og biomangfold, med en grundig oversikt over hvor omfattende tapet nå er og kan bli. Rapporten viser også at klimaendringer og tapet av dyr, planter og livsmiljøer henger nært sammen. Og begge er nært forbundet med forbruk av ressurser og areal og de utslippene vår økonomiske aktivitet skaper.

Dårlig strategi for raudåte

I et debattinnlegg i Klassekampen 3. mai har fiskeriminister Harald T. Nesvik kommentert intervjuet med meg om åpningen av raudåtehøsting som sto på trykk i Klassekampen av 26. april.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene