Vi vil vere her

Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje røme

Til andre stader, til tryggare kår

– om da trygge kår finst no lenger på jorda.

Her slo vi rot. Om så framande rår

Nå på vår mark – ho er likevel vår.

Tapet vi leid vil vi bere her.

Det får bli som det kan. Vi blir her vi er.

Hjartet vårt no – å vi veit ikkje lenger

Kvar det skal vende seg! kvar? og til kven?

8OSLO 1952. FOTO: NTB, SCANPIX

Her får det vere. Vårt hjarte skal vere

Med alle her i vår eiga grend,

Med alle i alle grender og land

Som berre må tole og lide i dag.

Vi er mange, å mange som bøye lyt nakken

Og gremje oss djupt no, i avmakt og ve.

Det går bli som det kan. Det som skjer, får skje.

– Sjå børene, hjarte. Løft, og ber.

Det får vere di trøyst at du ber dei her.

Halldis Moren Vesaas er en av Norges fremste lyrikere, med mange folkekjære diktsamlinger bak seg. Hun gjendiktet også de store klassikerne og redigerte antologier for Det Norske Samlaget og Det Norske Teatret. Vesaas var viktig for utviklingen av den nynorske skriftkulturen gjennom 1900-tallet. Diktet «Vi vil vere her» er hentet fra samlingen «Tung tids tale», utgitt i 1945. Diktene i samlingen er preget av krigens mørke, men likevel ikke patriotiske kampsanger, bemerker Norsk biografisk leksikon. I stedet hyller Vesaas solidaritet og menneskelig varme. Diktet er gjengitt med tillatelse fra sønnen Olav Vesaas.

Sitter norskheten i hodet, i blodet eller i et rødt pass?

Paradigmeskiftet

Fra tid til annen vurderer jeg å skaffe meg norsk pass.

Azores, do you read me?

Han var den første til å krysse Atlanterhavet med fly, åtte år før Charles Lindbergh i «Spirit of St.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene