Lave forventninger til USAs fredsplan

FORBEREDER: Trumps rådgiver Jared Kushner forbereder å presentere første del av sin fredsplan for Midtøsten 25. juni. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI, AFP/NTB SCANPIX

NEGATIV: Palestinerne er ikke i stand til å styre seg selv nå, mener president Donald Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Donald Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner har i to år arbeidet med en fredsplan for Midtøsten, men det er ikke kjent hva denne går ut på.

Vi trenger ikke nye forsøk på å regulere ytringsfriheten. Ytringer på nett bør behandles som alle andre.

Gammel vin i nye sekker

NEI, HERR STATSRÅD: For å sikre ytringsfriheten i de interpersonale mediers tid, må vi ikke ty til egne reguleringer for ytringer på nett, men heller regulere og bryte opp selskapene som har fått stor makt over det offentlige rom, skriver Helge Rønning. FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

I Klassekampen 20. mai har Torbjørn Røe Isaksen en kronikk om ytringsfrihetens situasjon. Han foreslår at det skal opprettes en ny ytringsfrihetskommisjon for å følge opp arbeidet til den som avga sin innstilling i 1999. Dermed følger han opp et initiativ som ble tatt av Trygve Svensson i Agenda tidligere år. Både Isaksen og Svensson begrunner forslaget sitt med at rammene for ytringsfriheten har endret seg dramatisk. Svensson sier i et intervju dagen etter Isaksens kronikk at den forrige kommisjonen argumenterte som om den leverte sin innstilling «fem år før Gutenberg fant opp trykkpressen».

Solidaritet, Solberg?

Lena Marie Solberg skriver i Klassekampen 31. mai at Civita bør ta seg en tur ut i den virkelige verden. Videre hevder Solberg at min tidligere kollega Anne Siri Koksrud Bekkelund kan benytte seg av privat barnehage på grunn av sin sosioøkonomiske bakgrunn. Dette er ikke riktig. Vi har makspriser på barnehager i Norge. Foreldrebetalingen i er tilnærmet helt lik i offentlige, ideelle og private barnehager.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene