Dropp «gjengs leie»!

Oslo Senterparti mener at kommunen skal gi vanskeligstilte mennesker et hjem de har råd til. Derfor vil vi droppe markedsleie for kommunale boliger («gjengs leie»), og kutte husleia med 20 prosent fra det nivået det var før økningene i 2018. Det er ingen grunn til at kommunen skal tjene penger på et sosialt tiltak.

Om å styrke demokratiet

Må vi avskaffe demokratiet for å redde klimaet, spør Mímir Kristjánsson i Klassekampen fredag 31. mai. Svaret avhenger både av hvordan man oppfatter klima- og miljøtrusselen og hva man legger i demokrati.

Feil om omskjæring – siste svar til Dahle

Torstein Dahle (Klassekampen 3. juni) fortsetter å kritisere oss som tar til orde for aldersgrense for omskjæring av guttebarn. Siste utfall er at vi skal ha feilinformert om Rådet for legeetikk og dets holdning til omskjæring. Han viser til en vurdering fra 2011, men vi har forholdt oss til debatten etter dette, og til uttalelser fra leder Trond Markestad, i 2013, og fra leder Svein Aarseth, i 2015.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene